TİCARET HUKUKU

Kâr Dağıtımıyla İlgili Temel İlkeler Nelerdir?

Kâr Dağıtımıyla İlgili Temel İlkeler:

  • Net Kâr İlkesi,
  • Esas Sermayenin Korunması İlkesi,
  • Şirketin Borçlarını Ödeme Gücüne Sahip Olması İlkesi.

Net kâr ilkesine göre, işletmeler kâr elde etmedikçe veya geçmiş yıllardan devreden kârları bulunmadıkça, ortaklara ya da hissedarlara kâr payı dağıtamazlar.

Esas sermayenin korunması ilkesi, sermaye azaltımını önlemek amacıyla, şirketin ancak elde ettiği kârdan, kâr payı dağıtabileceğini belirtmektedir.

Şirketin borçlarını ödeme gücüne sahip olması ilkesi ise, işletmenin borç ödeme kapasitesi olmadığı halde, kâr payı ödenmesini engellemeyi amaçlamaktadır. Çünkü borçlar niteliği gereği belirli bir süre sonunda ödenmek zorundadır. Aksi takdirde borçlar dururken, kâr payı ödenmesi durumunda, işletmenin varlığını tehlikeye sokabilecek birtakım yasal yaptırımlar söz konusu olabilecektir.

Kaynak: https://archive.ismmmo.org.tr/docs/SeminerNotlar/18022014/kar_da%C4%9Ft%C4%B1t%C4%B1m_sunum_2014_2.pdf

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.