VERGİ USUL

“ALIŞ BEDELİ” YENİ BİR DEĞERLEME ÖLÇÜTÜ OLARAK VUK’TA YERİNİ ALDI.

Vergi uygulamaları açısından değerleme ölçüleri, VUK’un 261 inci maddesinde sayılmakta olup, bunlar; maliyet bedeli, borsa rayici, tasarruf değeri, mukayyet değer, itibari değer, vergi değeri, rayiç bedel, emsal bedeli ve ücretidir. 7338 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi ile VUK’un 261 inci maddesinin birinci fıkrasına 9 uncu değerleme ölçütü olarak “Alış bedeli” eklenmiştir.

Diğer taraftan, 7338 sayılı Kanunun 28 inci maddesi ile VUK’a eklenen 268/A maddesiyle alış bedelinin tanımı aşağıdaki şekilde yapılmıştır.

“Alış bedeli, bir iktisadi kıymetin satın alma bedelidir. İktisadi bir kıymetin iktisap edilmesi ile ilgili diğer giderler alış bedeline dâhil değildir.”

Alış bedelinin yeni bir değerleme ölçüsü olarak belirlenmesine ilişkin düzenleme 26.10.2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.