MTV

2022 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Artış Oranını Belirleyen Cumhurbaşkanı Kararı Hk.

Yeniden değerleme oranı, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına göre, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olup, bu oran Kasım ayında Hazine ve Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilmektedir. Bu kapsamda yeniden değerleme oranı 2021 yılı için % 36,20 (otuz altı virgül yirmi) olarak tespit edilmiştir.

Yeniden değerleme oranı vergi ve cezalardaki artışa kaynaklık etmektedir. Ancak Cumhurbaşkanına ilgili mevzuatta verilmiş yetkiler çerçevesinde bu oranın daha düşük veya yüksek olarak ilgili vergi ve ceza artışında uygulanması söz konusu olmaktadır.

2022 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranının %36,20 olmasına rağmen, 2022 yılı motorlu taşıtlar vergisi için artış oranı Cumhurbaşkanı tarafından 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinde yer alan yetki kullanılmak suretiyle %25 olarak belirlenmiştir.

Cumhurbaşkanı’nın 2022 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarlarına uygulanmak üzere %25 olarak belirlediği artış oranına ilişkin 8.12.2021 tarih ve 4892 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı aşağıdaki gibidir:

Bir Cevap Yazın