GELİR VERGİSİ

2022 YILINDA GEÇERLİ YEMEK İSTİSNA BEDELİ

21.12.2021 tarih ve 31696 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No:317 ile yeniden değerleme oranındaki artışa paralel olarak had ve tutarlardaki artışlar kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendinde yer alan, işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı (yemek istisnası) 2022 yılı için 34 TL olarak belirlenmiştir.

Firmaların ticket şeklinde çalışanlarına verirken esas alacağı günlük istisna tutarı 2022 yılı için günlük 34 TL üzerinden hesaplanacaktır. Yemek hizmeti için ilgili tarihte geçerli KDV oranı üzerinden hesaplanan KDV tutarı da çalışanın yemek kartına eklenmektedir.

Önceki Yıllar yemek bedeli istisna tutarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

YılıUygulanan İstisna Yemek Bedeli Tutarı (KDV Hariç)Yasal Dayanağı (GVK Tebliğleri)
2022
2021
34,00 TL
25,00 TL
317 Seri No.lu Genel Tebliğ
313 Seri No.lu Genel Tebliğ
202023,00 TL310 Seri No.lu Genel Tebliği
201919,00 TL305 Seri No.lu Genel Tebliği
201816,00 TL302 Seri No.lu Genel Tebliği
201714,00 TL296 Seri No.lu Genel Tebliği
201613,70 TL290 Seri No.lu Genel Tebliği
201513,00 TL287 Seri No.lu Genel Tebliği
201412,00 TL285 Seri No.lu Genel Tebliği
201312,00 TL284 Seri No.lu Genel Tebliği
201211,70 TL280 Seri No.lu Genel Tebliği

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.