ÖTV

Engellilerin Taşıt Alımında 2022 Yılında Geçerli ÖTV İstisnasına Tabi Araç Bedeli

Taşıtta tadilat aranmayan durumlarda engelliler için ÖTV’siz araç alımında aracın her türlü vergi vergiler dahil bedelinin belli bir tutarı geçmemesi gerekmektedir. Engellilerin ÖTV’den istisna olarak alabilecekleri araçları için 2021 yılında 330.800 olan araç bedeli üst limiti 21 Aralık 2021 tarih ve 31696 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ÖTV tebliği ile 2022 yılında 450.500 TL olarak belirlenmiştir.

İlgili tebliğ aşağıdaki gibidir:

TEBLİĞ

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (II) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 9)

MADDE 1 – 18/4/2015 tarihli ve 29330 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin;

a) (II/C/1.2.1) ve (II/C/1.3) bölümlerinin birinci paragraflarında yer alan “330.800 TL’nin” ibareleri “450.500 TL’nin” şeklinde,

b) (II/C/5.1) bölümünün üçüncü paragrafında yer alan “330.800 TL’yi” ibaresi “450.500 TL’yi” şeklinde,

değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ 1/1/2022 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Bir Cevap Yazın