GENEL

2022 YILI OCAK AYI VERGİ TAKVİMİ

2022 yılı Ocak ayında yapılacak beyan, bildirim ve ödeme yükümlülüklerine ilişkin vergi takvimi aşağıda sunulmuştur.

10 Ocak 2022

 • 16-31 Aralık 2021 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

11 Ocak 2022

 • 16-31 Aralık 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

17 Ocak 2022

 • Aralık 2021 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim  Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Aralık 2021 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Aralık 2021 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve
 • Ödemesi
 • Aralık 2021 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Aralık 2021 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Aralık 2021 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
 • Aralık 2021 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi

20 Ocak 2022

 • Aralık 2021 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Aralık 2021 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine
 • İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
 • Aralık 2021 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Aralık 2021 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Aralık 2021 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Aralık 2021 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı  ve Ödemesi

25 Ocak 2022

 • 1-15 Ocak 2022 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 1-15 Ocak 2022 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

26 Ocak 2022

 • Aralık 2021 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Ekim-Kasım-Aralık 2021 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Aralık 2021 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim
 • Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi
 • Ekim-Kasım-Aralık 2021 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi  (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
 • Ekim-Kasım-Aralık 2021 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Beyanı ve Ödemesi
 • Aralık 2021 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar  İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

31 Ocak 2022

 • Ekim-Kasım-Aralık 2021 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin Verilmesi ve Ödemesi
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödemesi
 • Yıllık Harçların Ödemesi
 • 2021 Yılında Kullanılan Defterlerin 2022 Yılında da Kullanılmak İstenmesi Halinde Yasal Defterlere İlişkin Ara Tasdik
 • Aralık 2021 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
 • Ekim-Kasım-Aralık 2021 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
 • Aralık 2021 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Aralık 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
 • Aralık 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
 • Aralık 2021 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 7256 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 7. Taksit Ödemesi
 • 7326 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 3. Taksit Ödemesi
 • Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Ekim 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

Kaynak: GİB 2022 yılı vergi takvimi

Categories: GENEL

Bir Cevap Yazın