MUHASEBE AKADEMİ

260 HAKLAR HESABI, İŞLEYİŞİ, MUHASEBE KAYIT ÖRNEKLERİ

260. HAKLAR HESABI

İmtiyaz, patent, lisans, ticari marka ve ünvan gibi bir bedel ödenerek elde edilen bazı hukuki tasarruflar ile kamu otoritelerinin işletmeye belirli alanlarda tanıdığı kullanma, yararlanma gibi yetkiler dolayısıyla yapılan harcamaları kapsar.

Herhangi bir fiziksel varlığı bulunmayan ve işletmenin belli bir şekilde yararlandığı veya yararlanmayı beklediği aktifleştirilen giderler ile belli koşullar altında hukuken himaye gören haklar ve şerefiyelerin izlendiği hesap grubu olan 26 nolu “Maddi Olmayan Duran Varlıklar” hesap gurubunun altında yer alır.

260 Haklar Hesabının İşleyişi :

Edinilen haklar, maliyet bedelleri ile bu hesaba borç kaydedilir. Yararlanma süreleri içerisinde, yararlanma sürelerinin belli olmaması durumunda, 5 yıllık sürede eşit taksitlerle itfa olunarak yok edilir.

260 Haklar Hesabı Örnek Muhasebe Kayıtları

Örnek: İşletme beş yıl için aldığı üretimde kullanacağı patent hakkı için KDV hariç 1.000.000 TL yi bankadan ödüyor.

260 HAKLAR
191 İNDİRİLECEK KDV
1.000.000
180.000
102 BANKALAR1.180.000
Patent hakkı satın alınması
730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ200.000
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR200.000
Patent ilgili yıl dönem sonu itfa işlemi

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.