GELİR VERGİSİ

ASGARİ ÜCRET İSTİSNASININ UYGULAMASINA İLİŞKİN GVK TEBLİĞ TASLAĞI

22/12/2021 tarihli ve 7349 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasına eklenen (18) numaralı bent ile düzenlenen hizmet erbabının, ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan tutarına isabet eden ücretlerinin  istisna edilmesine ilişkin açıklamalar ile aynı Kanunla yürürlükten kaldırılan Gelir Vergisi Kanununun 64 üncü maddesi kapsamında bulunan diğer ücretlilerin durumuna yönelik hazırlanan Tebliğ Taslağı GİB tarafından kamuoyu ile paylaşılmış olup taslak tebliğ aşağıdaki gibidir:

Asgari Ücret İstisnasına İlişkin Tebliğ Taslağı

Bir Cevap Yazın