VERGİ USUL

Enflasyon Düzeltmesi Tebliğ Taslağı Yayımlandı.

213 sayılı Vergi Usul Kanunun mükerrer 298 inci maddesinin (A) fıkrası gereğince, 2021 hesap dönemi ve düzeltme şartlarının devam etmesine bağlı olarak izleyen hesap dönemlerine (geçici vergi dönemleri dahil) ilişkin olarak enflasyon düzeltmesine tabi tutulacak mali tabloların ve 213 sayılı Kanunun mükerrer 298 inci maddesinin (A) fıkrasına göre yapılacak düzeltme işlemlerinin usul ve esaslarının belirlenmesine yönelik olarak GİB tarafından Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği taslağı hazırlanmıştır.

Söz konusu enflasyon düzeltmesi tebliğ taslağının tam metni aşağıdaki gibidir:

1 reply »

Bir Cevap Yazın