MUHASEBE AKADEMİ

Kira Ödemelerinin ve Kira Stopajının Muhasebe Kaydı

İşletme tarafından kiralanın bir işyeri, dükkan, depo ve benzeri için ödenen stopaj (vergi tevkiatı, kesintisi) ve ödenen kira bedelinin muhasebe kaydı nasıl yapılacaktır?

Aşağıda işletmenin kira ödemelerinin ve kira ödemesine ilişkin stopajın muhasebe kaydına ilişkin örneğe yer verilmiştir.

KİRA ÖDEMESİ MUHASEBE KAYIT ÖRNEĞİ: ABC İşletmesi yönetim binası için aylık 10.000 TL net kira ödemesi yapmaktadır. Bu kira ödemesine ilişkin muhasebe kaydını yapınız.

Kiraya verene net olarak yapılan kira ödemesinin stopaj dahil brüt tutarını bulmamız gerekir. Kira ödemelerinde stopaj oranı %20 olduğu için 10.000 TL’ik net ödemenin brütü (10.000/0,80)=12.500 TL olur. Buna göre kira ödemesine ve bu ödemenin stopajına ilişkin yevmiye kaydımız aşağıdaki gibi olur.

Söz konusu kira ödemesine ilişkin olarak dönem sonunda (geçici vergi veya yıl sonunda, 31.12.20.. tarihinde) yapılacak söz konusu giderin gelir tablosu hesaplarına aktarılmasına ilişkin kayıtlar ise aşağıdaki gibidir:

Hasan AYKIN

18.01.2022

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.