MALİYE BAKANLIĞI

Gelir Müdürlükleri Ne İş Yapar?

Gelir Müdürlükleri; İllerde Defterdara bağlı olarak iş hacmi dikkate alınmak suretiyle bir veya birden fazla gelir müdürlüğü kurulabilmektedir.

Gelir müdürlükleri, görev alanı içerisindeki vergilendirmeyle ilgili soruları Defterdar adına cevaplamak, teftiş raporlarına cevap hazırlamak, vergi dairesi müdürlüğü istatistiklerini toplamak için gerekli çalışmalar yapmak ve terkini gereken amme alacaklarına ilişkin işlemleri yürütmekle görevlidir.

Categories: MALİYE BAKANLIĞI

Tagged as:

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.