KAVRAMLAR

FİYAT ve DEĞER KAVRAMLARI

Fiyat ve değer kavramları çoğu kez aynı şeyi ifade eden kavramlar olarak kullanılır. Gerçekten fiyat ve değer nedir? Fiyat ve değer aynı şey midir? Fiyat ve değerin birbirinden farkları nelerdir?

DEĞER KAVRAMI

Değer kavramı farklı ekonomi düşüncelerine göre farklı tanımlara sahiptir. Neoklasik ekonomi teorilerine göre bir şeyin değeri açık ve rekabetçi bir pazarda getireceği fiyattır. Bir çok neoklasik ekonomik teori pazarın fiyat ile değeri eşit kabul eder. Klasik ekonomiye göre ise bir şeyin değeri kullanımı / tüketiminin sağladığı faydadan gelir. Fiyat ile aynı şey değildir.

● En temel anlamda değer, kullanıcı / tüketicinin ürün veya hizmetten sağlayacağını düşündüğü faydadır. Tek ve mutlak bir
değer yoktur.

● Genel kabul gören Uluslararası Standartlar’a (“UDS”) göre değer gerçek bir veri olmayıp mal veya hizmetin alıcı veya satıcıları tarafından sonuçlandırılması muhtemel fiyattır.

● UDS’ye göre Pazar Değeri, bir mülkün uygun bir pazarlamanın ardından birbirinden bağımsız istekli bir alıcıyla istekli bir satıcı arasında herhangi bir zorlama olmaksızın ve tarafların herhangi bir ilişkiden etkilenmeyeceği şartlar altında, bilgili, basiretli ve iyi niyetli bir şekilde hareket ettikleri bir anlaşma çerçevesinde değerleme tarihinde el değiştirmesi gereken tahmini tutardır.

FİYAT KAVRAMI

Fiyat bir mal için istenen, teklif edilen veya ödenen meblağdır. Fiyat tarihsel bir gerçek niteliğine kavuşur.

● Fiyat, bir alıcı ve satıcının bir nesneyi almak-satmakta mutabık kaldıkları, arz ile talebin kesiştiği değerdir.

● Satıcı biçtiği değerin üstünde bir fiyattan satmak, alıcı ise biçtiği değerin altında bir fiyattan almak ister.

● Yoğun işlem gören ve rekabetçi piyasalarda oluşan fiyatlar, “Pazar Değeri” olarak adlandırılır.

“Price is what you pay, value is what you get – Fiyat ödediğin, değer aldığındır” (Warren Buffet, Amerikalı girişimci / yatırımcı)

“There is no such thing as absolute value in this world. You can only estimate what a thing is worth to
you – Bu dünyada mutlak değer yoktur. Bir nesnenin sizin için ne kadar değerli olduğunu sadece
tahmin edebilirsiniz.” (Charles Dudley Warner, Amerikan yazar)

Kaynak: https://www.tuyid.org/files/egitimler/TUYID_Degerleme_Yontemler_Nisan2012.pdf

Categories: KAVRAMLAR

Tagged as: ,

Bir Cevap Yazın