ŞİRKET DEĞERLEME

STOK DEVİR HIZI NEDİR? NASIL HESAPLANIR? FORMULÜ

Stok Devir Hızı Nedir?

Stok devir hızı, işletmenin stoklarının yıl içerisindeki devir sayısını gösterir. İşletmenin stokları yıl içinde örneğin 10 kez yenilenmiş ise bu işletmenin stok devir hızı 10 olarak belirtilir.

Stok devir hızı nasıl hesaplanır?

Stok devir hızı, yıl içerisinde satılan ürün maliyetinin dönem başı stoklar ile dönem sonu stokların ortalamasına bölünmesiyle hesaplanmaktadır. Stok devir hızı formülü aşağıdaki gibidir:

Stok Devir Hızı = (Satılan Malların Maliyeti / (Başlangıç Stok Değeri + Dönem Sonu Stok Değeri) / 2) 

Stok devir hızı hesabına ilişkin örnek:

  • Satılan Malın Maliyeti = 10.000.000 TL
  • Dönem başı stok = 800.000 TL
  • Dönem sonu stok = 1.200.000 TL
  • Ortalama stok = (Dönem Başı Stok + Dönem Sonu Stok)/2 =(800.000 + 1.200.000) / 2 = 1.000.000
  • Stok Devir Hızı = Satılan Malın Maliyeti/Ortalama stok= 10.000.000/1.000.000= 10

Yukarıdaki işletmenin stok devir hızı ilgili yılda 10 olarak gözükmektedir. Bunun anlamı ilgili işletmede stoklar 10 kez yenilenmiştir.

Ortalama Stokta Kalma Süresinin Hesabı

Yukarıda yer verdiğimiz stok devir hızı formülünü kullanarak bulduğumuz stok devir hızını kullanarak stokta kalma süresini hesaplayabiliriz. Stok devir hızı 10 ise, bir yılda 360 gün olduğu varsayımı ile stokta kalma süresi 360/10= 36 olur.

Bir Cevap Yazın