BSMV

Tüketici Kredilerinde BSMV Oranı %5’ten %10’a Yükseltildi,

Banka ve sigorta şirketlerinin (3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununa göre yaptıkları işlemler hariç), her ne şekilde olursa olsun yapmış oldukları bütün muameleler dolayısıyla kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları paralar Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisine (BSMV) tabidir. Yapılan son düzenleme ile tüketici kredilerindeki BSMV oranı %5’ten %10’a yükseltildi.

10/6/2022 tarihli ve 5729 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü maddesinde yer alan banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetlerinin tespitine ilişkin 28/8/1998 tarihli ve 98/11591 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasına (g) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (ğ) bendi eklenmiştir.

“ğ) Tüketici kredilerinde lehe alınan paralar üzerinden % 10,”

Yapılan bu değişiklikle birlikte, tüketici kredilerinde lehe alınan paralar üzerinden banka ve sigorta muameleleri vergisi oranı %10 olarak tespit edilmiştir.

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.