GENEL

Bağımsız Denetime Tabi Olan Şirketin Tür Değiştirmesinin Bağımsız Denetim Yükümlülüğüne Etkisi

Bağımsız Denetime tabi olan bir şirketin tür değiştirmesi bağımsız denetim yükümlülüğünü etkiler mi?


Bilindiği üzere şirketler çeşitli nedenlerle tür değişikliğine gidebilmektedir. Örneğin daha önce limited şirket olarak kurulmuş bir şirket daha sonra tür değiştirerek Anonim Şirket (A.Ş.) statüsüne geçebilmektedir. Peki, şirketin tür değiştirmesi bağımsız denetime tabi olma veya bağımsız denetim yükümlülüklerini etkiler mi? Örneğin, limitet şirket iken yılın yarısında A.Ş.’ye dönüşen bir şirketin bağımsız denetimi nasıl olacaktır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 180’inci maddesinde “Bir şirket hukuki şeklini değiştirebilir. Yeni türe dönüştürülen şirket eskisinin devamıdır.” hususu hüküm altına alınmıştır. Bu itibarla, tür değiştiren şirket eski şirketin devamı niteliğinde olacağından, denetime tabi olan bir şirketin tür değiştirmesi, bu şirketin bağımsız denetime tabi olma yükümlülüğünü etkilemeyecektir. İlgili bağımsız denetim raporunda söz konusu şirketin tür değişikliği yaptığı hususu belirtilecektir.

Categories: GENEL

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.