BAĞIMSIZ DENETİM

BAĞIMSIZ DENETİMLE İLGİLİ BAZI KISALTMALAR

AAOIFI : Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (İslami Finansal Kuruluşlar Muhasebe ve Denetim Kurulu)

AB : Avrupa Birliği

BDS : Bağımsız Denetim Standardı

BOBİ FRS : Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı

EEC : Emerging Economies Group (Gelişmekte Olan Ekonomiler Grubu)

EFR : Elektronik Finansal Raporlama

FAOA : Federal Audit Oversight Authority (Federal Kamu Gözetimi Kurumu)

FFDS : Faizsiz Finans Denetim Standardı

FFMS : Faizsiz Finans Muhasebe Standardı

IASB : International Accounting Standards Board

(Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu)

IFAC : International Federation of Accountants (Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu)

IFIAR : International Forum of Independent Audit Regulators (Uluslararası Bağımsız Denetim Düzenleyicileri Forumu)

IFRS : International Financial Reporting Standards (Uluslararası Finansal Raporlama Standartları)

KAYİK : Kamu Yararını İlgilendiren Kuruluşlar KEP : Kayıtlı Elektronik Posta

KGK : Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu

KHK : Kanun Hükmünde Kararname

KÜMİ FRS : Küçük ve Mikro İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı

TDS : Türkiye Denetim Standardı

TFRS : Türkiye Finansal Raporlama Standardı

TMS : Türkiye Muhasebe Standardı

SEPAS : Sürekli Eğitim Programları Akreditasyon Sistemi

Categories: BAĞIMSIZ DENETİM

Bir Cevap Yazın