GENEL

Hangi şirketler bağımsız denetime tabidir?

Bağımsız denetim, finansal tablo ve diğer finansal bilgilerin, finansal raporlama standartlarına uygunluğu ve doğruluğu hususunda, makul güvence sağlayacak yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtlarının elde edilmesi amacıyla, denetim standartlarında öngörülen gerekli bağımsız denetim tekniklerinin uygulanarak defter, kayıt ve belgeler üzerinden denetlenmesi ve değerlendirilerek rapora bağlanmasıdır. Peki, hangi şirketler bağımsız denetime tabidir? Başka bir deyişle hangi şirketlerin bağımsız denetim yaptırma zorunluluğu bulunmaktadır?

Bir şirketin bağımsız denetime tabi olması için çeşitli kriterleri sağlaması gerekmektedir. Hangi şirketler bağımsız denetime tabidir sorusu bu açıdan önem kazanmaktadır. Aşağıda bağımsız denetime tabi olan şirketler ve bağımsız denetime tabi olma kriterleri KGK sitesindeki veriler esas alınarak aşağıda sunulmuştur.


Bağımsız denetime tabi olacak şirketler 26/05/2018 tarihli ve 30432 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 26/03/2018 tarihli ve 2018/11597 sayılı Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararın (Karar) 3’üncü maddesinde düzenlenmiştir. Söz konusu Karar’da denetime tabi olacak şirketler 4 gruba ayrılmıştır.

1. Grup: Herhangi bir ölçüte bağlı olmaksızın denetime tabi olan şirketler (Karar’a Ekli I sayılı listede sayılan şirketler)

2. Grup: Karar’a Ekli II sayılı listede sayılan şirketlerden, aşağıdaki ölçütlerden en az ikisini tek başına veya bağlı ortaklık ve iştirakleriyle birlikte üst üste iki hesap dönemi sağlayan şirketler:

a)   Aktif toplamı 30 milyon ve üstü Türk Lirası,

b)   Yıllık net satış hasılatı 40 milyon ve üstü Türk Lirası,

c)   Çalışan sayısı 125 kişi ve üstü.

3. Grup: Sermaye piyasası araçları bir borsada veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem görmeyen ancak 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında halka açık sayılan şirketlerden aşağıdaki ölçütlerden en az ikisini tek başına veya bağlı ortaklık ve iştirakleriyle birlikte üst üste iki hesap dönemi sağlayan şirketler:

a)   Aktif toplamı 15 milyon ve üstü Türk Lirası,

b)   Yıllık net satış hasılatı 20 milyon ve üstü Türk Lirası,

c)   Çalışan sayısı 50 kişi ve üstü.

4. Grup: Yukarıda belirtilenler dışında kalan şirketlerden aşağıdaki ölçütlerden en az ikisini tek başına veya bağlı ortaklık ve iştirakleriyle birlikte üst üste iki hesap dönemi sağlayan şirketler:

a)   Aktif toplamı 35 milyon ve üstü Türk Lirası,

b)   Yıllık net satış hasılatı 70 milyon ve üstü Türk Lirası,

c)    Çalışan sayısı 175 kişi ve üstü.

Categories: GENEL

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.