BAĞIMSIZ DENETİM

KİLİT DENETİM KONUSU NEDİR

Bağımsız denetim çalışmalarında kilit denetim konusunun belirlenmesi söz konusudur.

Kilit denetim konuları: Denetçinin mesleki muhakemesine göre, cari döneme ait finansal tabloların denetiminde en çok önem arz eden konulardır. Kilit denetim konuları, üst yönetimden sorumlu olanlara bildirilen konular arasından seçilir.

Kilit denetim konusunun bağımsız denetimde ne şekilde ele alınacağı hususu, BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 701 (BDS 701) KİLİT DENETİM KONULARININ BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORUNDA BİLDİRİLMESİ standardında ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

Categories: BAĞIMSIZ DENETİM

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.