GENEL

Temmuz 2022 Net Asgari Ücret, Prime Esas Kazançlar ve Asgari Ücretin işverene Maliyeti

1 Temmuz 2022 tarih ve 31883 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı ile işçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücreti; 1/7/2022-31/12/2022 tarihleri arasında (215,70) ikiyüzonbeş lira yetmiş kuruş olarak tespit edilmiştir. Bu karar sonrasında 1 Temmuz 2022 ila 31 Aralık 2022 tarihleri arasında uygulanacak yeni asgari ücret ve sigorta primine esas kazanç tutarına ilişkin kalemler aşağıdaki gibi olmuştur:

 • Günlük kazanç alt sınırı (Günlük Asgari Ücret): 215,70TL
 • Aylık kazanç alt sınırı (Aylık Asgari Ücret): 6.471,00 TL
 • Günlük kazanç üst sınırı: 1.617,75TL Aylık kazanç üst sınırı: 48.532,5TL
 • Asgari Ücret Sigorta Primi işçi payı (%14): 905,94 TL
 • Asgari Ücret Sigorta Primi işveren payı (20,5): 1.326,56 TL
 • Asgari Ücret Sigorta Primi işveren payı (15,5): 1.003,01 TL (%5 prim indirimi uygulanması halinde)
 • Asgari Ücret İşsizlik Sigortası işçi payı (%1): 64,71 TL
 • Asgari Ücret İşsizlik Sigortası işveren payı (%2): 129,42 TL
 • Asgari Ücretin İşverene Maliyeti: 7.926,98 TL
 • Asgari Ücretin İşverene Maliyeti: 7.603,43 (%5 prim indirimi uygulanması halinde)
 • Net Ücret: 5.500,35 TL

Söz konusu düzenleme 1 Temmuz tarihinden itibaren geçerlidir.

Bir Cevap Yazın