GENEL

Merkez Bankalarının İtibar Açığı

Merkez Bankalarının temel görevi fiyat istikrarı ile mücadeledir. Bu kapsamda merkez bankaları yılın başında o yıl için enflasyon hedeflerini açıklarlar. Bu hedefleri ile gerçekleşen enflasyon arasındaki sapma merkez bankasının itibarlı bir merkez bankası olup olmadığını ortaya koyar. Fatih ÖZATAY bu konuyu aşağıdaki satırlarda çok güzel özetlemiş:

Merkez bankaları büyümenin potansiyel düzeyinden sapması (çıktı açığı) ve gerçekleşmesini tahmin ettikleri enflasyonun hedeften sapması ile yakından ilgililer. Ölçmeye çalıştıkları üçüncü bir sapma (açık) daha var. Şu: Merkez Bankası dışındaki kesimlerin bekledikleri yılsonu enflasyon gerçekleşmesi ile yılın başında ilgili merkez bankasının (çoğu ülkede hükümet ile birlikte) belirlediği enflasyon hedefi arasındaki fark. Bu, enflasyon hedefine ne ölçüde inanıldığının bir göstergesi ve bir anlamda itibar açığını ölçüyor. Fark ne kadar yüksekse enflasyon hedefinin ve elbette uygulanan para politikasının itibarı o kadar az oluyor.

Bu fark, bazı koşullarda sadece para politikasının değil ekonomik programın da itibarı ile ilgili. Hangi koşullar? Mesela para politikası hariç her politika düzgünse, bu açık elbette para politikasının itibar açığı. Aksi durumlarda hem para politikasının hem de uygulanan ekonomik programın itibarı için bir gösterge olarak almak gerekiyor.”

Categories: GENEL

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.