BÜTÇE

2022 YILI TEMMUZ AYINA AİT MALİ VE SOSYAL HAKLARA İLİŞKİN MALİYE BAKANLIĞI GENELGESİ

2022 yılı Temmuz Aralık Döneminde mali ve sosyal haklara ilişkin uygulanacak katsayılar ve tutarlar ile ilgili genelge yayımlandı. Genelge aşağıdaki gibidir.

1/7/2022-31/12/2022 döneminde geçerli olmak üzere uygulanacak katsayılar, sözleşme ücreti artış oranları, ücret tavanları ve ortalama ücret toplamı üst sınırı ile diğer hususların belirlendiği “2022 Yılı Temmuz Ayına Ait Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Genelge” aşağıda yer almaktadır.

04 Temmuz 2022

2022 Yılı Temmuz Ayına Ait Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Genelge

Bir Cevap Yazın