DIŞ TİCARET

İTHALATTA ÖDEME YÖNTEMLERİ

Aşağıda ithalatta ödeme yöntemlerine yer verilmiştir.

Peşin İthalat

İthalatçının mal bedelini peşin olarak ödediği, ihracatçının ise yüklemeyi mal bedelini aldıktan sonra gerçekleştirdiği ödeme türüdür.

Mal Mukabili İthalat

İthalatçının mal bedelini malı teslim aldıktan sonra ödediği, ihracatçının ise yüklemeyi mal bedelini almadan gerçekleştirdiği ödeme türüdür.

Vesaik Mukabili İthalat

İthalatçının, malı temsil eden sevk belgelerinin bedelini peşin ödedikten sonra vesaiki teslim aldığı bir ödeme yöntemidir

Kabul Kredili İthalat

İthalatçı firma ile ihracatçı arasında vadeli bir satış söz konusu olduğunda, satıcı tarafından düzenlenen draft/poliçenin ithalatçı firma tarafından kabulü ya da ithalatçı firmanın borcu kabul ettiğine dair promissory note/bono düzenlemesine istinaden vesaikin teslimine izin veren bir ödeme yöntemidir.

Kabul Kredili İthalat, Vesaik Mukabili, Akreditifli veya Mal Mukabili olabilir.

İthalat Akreditifi

İthalatçının (amir) talebi ile ithalatçının bankası (amir banka) tarafından, akreditif şartlarına uygun vesaikin, belirtilen ibraz süresi içinde ihracatçı (lehtar) tarafından ibrazı karşılığında bedelin ödeneceğini taahhüt eden şartlı bir banka garantisidir.

Kaynak: denizbank.com

Bir Cevap Yazın