VERGİ USUL

2022 Yılı Yeniden Değerleme Oranı %122,93 Olarak 542 Sıra Nolu VUK Tebliği ile İlan Edildi.

2023 yılında uygulanacak pek çok maktu vergi ve hadler ile ceza ve diğer maktu tutarlar için geçerli olacak 2022 yılı yeniden değerleme oranı (YDO) Ekim 2022 Yİ-ÜFE rakamlarının belli olması ile hesaplandı. 2022 yılı YDO 24.11.2022 tarihli 32023 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.


VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 542)

Resmi Gazete Tarihi: 24/11/2022
Resmi Gazete No: 32023

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına göre, yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olup, bu oranın Hazine ve Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilmesi gerekmektedir.

Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2022 yılı için % 122,93 (yüz yirmi iki virgül doksan üç) olarak tespit edilmiştir.

Öte yandan, bu konuda daha önce yayımlanmış olan Tebliğler de yürürlükte bulunmaktadır.

Tebliğ olunur.

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.