GELİR VERGİSİ

Özelge: Başlangıçta yıllara sari olmayıp daha sonra yıllara sari inşaat vasfını kazanan inşaat işlerinde tevkifat uygulaması Hk.

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı
Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

TARİH : 25.08.2011
SAYI : B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 15-1425
KONU : Başlangıçta yıllara sari olmayıp daha sonra yıllara sari inşaat vasfını kazanan inşaat işlerinde tevkifat uygulaması Hk.

İLGİ: …

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinde, … Vergi Dairesi Müdürlüğünün … vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuzu, … ile Şirketiniz arasında 04.10.2010 tarihinde çelik imalat ve demir doğrama işleri için 60 günde tamamlanacak şekilde sözleşme yapıldığı, işin tamamlanma tarihinin sözleşmede 10.12.2010 olarak belirtildiği, ancak başlangıçta yıllara sari olmayan işin bir kısmının 2011 yılına sarkmış olduğu belirtilerek, yapılan işin sonradan yıllara sari inşaat onarma işine dönüşmesi nedeniyle hak ediş ödemeleri üzerinden % 3 stopaj kesintisi yapılırken işin tamamı için mi yoksa 2011 yılına sarkan kısmı için mi kesinti yapılacağını, ayrıca 2011 yılı için yeni bir sözleşme yapılması gerekip gerekmediği husularında Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

193 sayılı GVK.nun 42. maddesinin birinci fıkrasında “Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat (dekapaj işleri de inşaat işi sayılır.) ve onarma işlerinde kar veya zarar işin bittiği yıl kati olarak tespit edilir ve tamamı o yılın geliri sayılarak, mezkur yıl beyannamesinde gösterilir.” hükmü yer almaktadır.

Aynı Kanun’un 44. maddesinin birinci fıkrasında “İnşaat ve onarma işlerinde geçici ve kesin kabul usulüne tabi olan hallerde geçici kabulün yapıldığını gösteren tutanağın idarece onaylandığı tarih, diğer hallerde işin fiilen tamamlandığı veya fiilen bırakıldığı tarih bitim tarihi olarak kabul edilir.” hükmüne yer verilmiştir.

Öte yandan, 5520 sayılı KVK.nun 15. maddesinin (1/a) bendi gereğince GVK.nun 42. maddesinde belirtilen esaslara göre birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşan kurumlara bu işleri ile ilgili olarak yapılan hak ediş ödemeleri üzerinden tevkifat yapılacağı hükme bağlanmıştır. Tevkifat oranı 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile % 3 olarak belirlenmiştir.

İlgide kayıtlı dilekçeniz ekindeki sözleşmenin incelenmesinden; yapılacak …Hastanesi proje inşaatına ait her türlü çelik imalat ve demir doğrama işlerini taahhüt ettiğiniz sözleşmeye göre söz konusu işin 2010 yılında başlayıp bitirilmesi öngörülmesine rağmen 2011 yılına sarktığı anlaşılmış olup 2011 yılına ilişkin ayrı bir sözleşme düzenlenip düzenlenmemesi işin yıllara sari olup olmama vasfını değiştirmeyecektir.

Bu hüküm ve açıklamalara göre, söz konusu işin belirtilen sürede bitirilmeyip bir sonraki takvim yılına sarkması nedeniyle, yıllara sari inşaat vasfını kazandığı tarihten itibaren yapılacak nakden ve hesaben hak ediş ödemeleri üzerinden KVK.nun 15. maddesinin (1/a) bendiuyarınca % 3 oranında tevkifat yapılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Yorumunuz için teşekkürler. Vergi Dosyası

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s