GELİR VERGİSİ

2023 YILI GELİR VERGİSİ TARİFE CETVELİ

30 Aralık 2022 tarih ve 32059 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 323) ile 2023 yılı gelir vergisi tarife cetveli aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2023 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde uygulanmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

70.000 TL’ye kadar                                                                                                        % 15

150.000 TL’nin 70.000 TL’si için 10.500 TL, fazlası                                                     % 20

370.000 TL’nin 150.000 TL’si için 26.500 TL (ücret gelirlerinde 550.000 TL’nin 150.000 TL’si için 26.500 TL), fazlası                                                 % 27

1.900.000 TL’nin 370.000 TL’si için 85.900 TL, (ücret gelirlerinde 1.900.000 TL’nin 550.000 TL’si için 134.500 TL), fazlası                                            % 35

1.900.000 TL’den fazlasının 1.900.000 TL’si için 621.400 TL, (ücret gelirlerinde 1.900.000 TL’den fazlasının 1.900.000 TL’si için 607.000 TL), fazlası                                                                                                      % 40

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.