GENEL

İade hakkı doğuran işlemlerine ilişkin olarak iade talebinde bulunabilecekleri asgari tutar 2.000 TL olarak belirlenmiştir.

28/01/2023 tarihli ve 32087 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6775 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Kararı ile; 

  • Son dönemde katma değer vergisinde indirimli oran ve istisna uygulamasının artmasına bağlı olarak artan iade taleplerinin daha hızlı karşılanması ve iade servislerinde çalışan işgücünün daha etkin kullanılmasını teminen mükelleflerin iade hakkı doğuran işlemlerine ilişkin olarak iade talebinde bulunabilecekleri asgari tutar 2.000 TL olarak belirlenmiştir.

Categories: GENEL

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.