Bağış ve Yardımlar Vergileme

Kurum Kazancından İndirilebilecek Bağış ve Yardımların Hukuki Dayanağı ve Oransal Limitleri

Kurum Kazancından İndirilebilecek Bağış Ve Yardımların Oranı ve Sınırları

Bağışın Yapıldığı Kurum veya KuruluşlarKanun ve MaddesiBağışın ŞekliOran LimitiMaktu Parasal
Sınır
Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler ve köylerKurumlar Vergisi Kanunu (Md. 10/1-c)Nakdi ve Ayni% 5YOK
Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler ve köyler. (Aşağıda sayılan tesislerin inşası dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu tesislerin inşası için bu kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve yardımlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan her türlü nakdi ve ayni bağış ve yardımlarla sınırlı olarak)-   Okul, sağlık tesisi, belirlenen yatak kapasitesini sağlayan öğrenci yurdu, çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi ve bakım ve rehabilitasyon merkezleri-   Mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi olarak yaptırılacak ibadethaneler-   Diyanet İşleri Başkanlığı denetiminde yaygın din eğitimi verilen tesisler-   Gençlik ve Spor Bakanlığına ait gençlik merkezleri ile izcilik kamplarıKurumlar Vergisi Kanunu (Md. 10/1-ç)Nakdi ve AyniYOKYOK
Kamu yararına çalışan derneklerKurumlar Vergisi Kanunu (Md. 10/1-c)Nakdi ve Ayni% 5YOK
Diğer dernekler
Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflarKurumlar Vergisi Kanunu (Md. 10/1-c)Nakdi ve Ayni% 5YOK
Diğer vakıflar
Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler, köyler, kamu yararına çalışan dernekler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar (kültürel, sanatsal ve tarihi eserlerin korunması amacıyla maddede sayılan faaliyetlerle sınırlı olarak)Kurumlar Vergisi Kanunu (Md. 10/1-d)Nakdi ve AyniYOKYOK
Umumi hayata müessir afetlere maruz kalanlara yapılan harcamaları karşılamak üzere fona verilmek üzereUmumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kn. (Md. 45)   
–   Bağış toplayan kurum ve kuruluşlar NakdiYOKYOK
–   Milli ve mahalli yardım komiteleri Nakdi ve AyniYOKYOK
Üniversiteler, yüksek teknoloji enstitüleri, gelirlerinin en az dörtte üçünü münhasıran devlet üniversitelerinin faaliyetlerinin devam ettirilmesi ve desteklenmesini amaç edinmek üzere kurulan ve fiilen bu çerçevede faaliyette bulunan vakıflardan Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınanlarYüksek Öğretim Kanunu (Md.56)Nakdi ve AyniYOKYOK
İlköğretim kurumlarıİlk Öğretim ve Eğitim Kanunu (Md.76)NakdiYOKYOK
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu ve VakıflarıSosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu (Md.9)Nakdi ve AyniYOKYOK
TÜBİTAKTÜBİTAK Kanunu (Md.13)NakdiYOKYOK
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme KurumuSosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu(Md.20/b)NakdiYOKYOK
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve bağlı kuruluşlarıAtatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanunu (Md.101)NakdiYOKYOK
Türkiye Kızılay Derneği (İktisadi işletmeleri hariç)Kurumlar Vergisi Kanunu (Md. 10/1-f)NakdiYOKYOK
Türkiye Yeşilay Cemiyeti (İktisadi işletmeleri hariç)Kurumlar Vergisi Kanunu (Md. 10/1-f)NakdiYOKYOK
Türkiye Yeşilay Vakfı6487 Sayılı Kanun (Madde 33)NakdiYOKYOK
Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme VakfıTürk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Kanunu (Md.3)Nakdi ve AyniYOKYOK
Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanunu çerçevesinde yapılan harcamalarMilli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanunu (Md.12)Nakdi ve AyniYOKYOK
Diğer kurumlar-   Cumhurbaşkanınca başlatılan yardım kampanyalarına makbuz karşılığı yapılan ayni ve nakdi bağışlarKurumlar Vergisi Kanunu (Md. 10/1-e)Nakdi ve AyniYOKYOK

Kaynak: https://www.pwc.com.tr/bagis-ve-yardimlarin-matrahtan-indiriminde-sinirlari

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.