GENEL

Asgari Geçim İndirimi Kalktı mı?

Asgari Geçim İndirimi 1.1.2022 itibaren asgari geçim indimi yürürlükten kalkmıştır.

7349 sayılı Kanunla, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununda yapılan değişikliklerle, 1/1/2022 tarihinden itibaren asgari ücret vergi dışı bırakılmıştır. Asgari ücretin üzerinde ücret alanlarda ise asgari ücretin gelir vergisi matrahına isabet eden tutar gelir vergisinden istisna edildiğinden, 193 sayılı Kanunun 32 nci maddesinde düzenlemiş bulunan asgari geçim indirimi uygulaması da kaldırılmış olup, 01.01.2022 tarihinden itibaren yapılan ücret ödemelerinde asgari geçim indirimi uygulanmayacaktır.

Categories: GENEL

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.