GENEL

Sık Karşılaşılan Sözleşme Türleri

Sözleşme, tarafların belli bir hukuki sonuç doğurmaya yönelik karşılıklı ve birbirine uygun irade açıklamalarından oluşan hukuki bir işlemdir.  Hukukumuzda pek çok sözleşme türü vardır. Sık karşılaşılan sözleşme türleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Satış Sözleşmesi,

Mal Değişim Sözleşmesi,

Bağışlama Sözleşmesi,

Kira Sözleşmesi,

Ödünç Sözleşmeleri,

Hizmet Sözleşmeleri,

Eser (İstisna) Sözleşmesi,

Vekâlet Sözleşmesi,

Kredi Sözleşmesi,

Simsarlık Sözleşmesi,

Komisyon Sözleşmesi, Saklama Sözleşmeleri,

Kefalet Sözleşmesi, Ömür Boyu Gelir Sözleşmesi,

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi, Adi Ortaklık Sözleşmesi,

Arsa Payı Karşılığı Kat Yapım Sözleşmesi,

Cari Hesap Sözleşmesi,


Evlat Edinme Sözleşmesi,

Evlilik (Mal Rejimi) Sözleşmeleri,


Factoring Sözleşmesi, Leasing Sözleşmesi,

Garanti Sözleşmesi,

Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi,

İbra Sözleşmesi, Miras Sözleşmesi,

Yetki Sözleşmesi, Tahkim Sözleşmesi,

Gizlilik Sözleşmesi, Rekabet Yasağı Sözleşmesi,

Ön Alım (Şufa) Sözleşmesi,

Geri Alım (Vefa) Sözleşmesi.

Categories: GENEL

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.