GENEL

Bütünleşik Sahtecilik Modeli

Hazine ve Maliye Bakanlığı Risk Analizi Genel Müdürlüğü uhdesinde sahte belge kullanma ve düzenleme fiillerinin tespitine yönelik erken uyarı özelliğine sahip, proaktif bir yapıda, güncel gelişmeleri takip eden, paydaş kurumlarla koordineli, otomasyon sistemine dayalı, yeni ve tek analiz programı oluşturularak sahtecilikle mücadele çalışmaları yürütülmektedir.

Bütünleşik Sahtecilik Modeli adı verilen program ile sahte belge düzenlemeye yönelik organizasyonların hızlı bir şekilde tespit edilmesi amaçlanmakla birlikte bahse konu mükelleflerden gerçek bir mal/hizmet alımı olmadan belge temin eden mükellefleri hızlı bir şekilde tespit ederek cari yıl içinde haklarında gerekli yasal yaptırımların uygulanması sağlanacaktır. Bu şekilde vergi sistemimiz içindeki mükellefler arasındaki adaletsizliklerin minimize edilmesine ve vergiye uyumun maksimum düzeye çıkarılmasına katkı sağlanacaktır.

Risk Analizi Genel Müdürlüğü Faaliyet Raporu 2022

Categories: GENEL

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.