GENEL

Hazine Bonosu ve Devlet Tahvili nedir?

Hazine Bonosu ve Devlet Tahvili nedir?

Hazine Bonoları vadeleri bir yıldan kısa borçlanma enstrümanlarıdır. Devlet Tahvilleri ise vadeleri bir yıldan uzun borçlanma enstrümanlarıdır. Devlet iç borçlanma senetleri kuponlu ya da kuponsuz olarak ihraç edilebilirler.

Kuponlu ve Kuponsuz DİBS Ne Demektir?

Kuponlu olarak ihraç edilen DİBS’lerin belli dönemlerde kupon (faiz) ödemeleri mevcuttur. Kuponsuz senetlerde ise yatırımcı, senedin net değerini (iskontolu değeri) öder. Yatırımcının kazandığı faiz, senedin nominal değeri (par value) ile iskontolu değeri arasındaki fark olup anapara ve faiz ödemesi tek seferde vade tarihinde yapılmaktadır. Örneğin yatırımcı 100 TL nominal değerli, 22 ay vadeli bir Hazine Bonosunu 90 TL’ye (iskontolu değeri) satın alıyorsa, yatırımcının vade sonundaki faiz geliri (100 TL – 90TL) 10 TL dir.

Categories: GENEL

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.