GENEL

Enflasyon Düzeltmesi Tebliğ Taslağı Yayımlandı.

Enflasyon düzeltmesi tebliğ taslağı yayımlandığı ve kamuoyunun görüşüne açıldı.

213 sayılı Vergi Usul Kanunun mükerrer 298 inci maddesinin (A) fıkrası ve geçici 33 üncü maddesi gereğince 2023 hesap dönemi sonu ve izleyen hesap dönemlerine ilişkin olarak enflasyon düzeltmesine tabi tutulacak mali tabloların ve düzeltme işlemlerinin usul ve esaslarının belirlenmesine yönelik olarak Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği taslağı hazırlanmıştır.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan paylaşıma göre; “öz konusu taslağın geliştirilmesi ve yayımlanmaya hazır hale getirilmesi için GİB bünyesinde çalışmalar devam etmekte olup; mevcut taslakta yer alan konuların geliştirilmesi, değiştirilmesi veya katkıda bulunulması ile ilgili görüş ve önerilerinizi 3/11/2023 Cuma günü sonuna kadar VUK2@gelirler.gov.tr” e-posta adresine iletilebileceği belirtilmiştir.

Söz konusu Tebliğ taslağı için tıklayınız.

Categories: GENEL

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.