MAHALLİ İDARE MEVZUATI

KANUNLAR

Türk hukuk sisteminde mahalli idare mevzuatı önemli bir yer tutar. Yerinden yönetim ilkesinin gereği olarak hizmet veren yerel yönetimler, belediyeler pek çok mevzuata uymak zorundadır. Aşağıda mahalli idarelerin uyması gereken mevzuata toplu bir şekilde yer verilecektir. Söz konusu mevzuata süreç içinde sürekli eklemeler yapılacaktır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 

5302 İl Özel İdaresi Kanunu

5393 sayılı Belediye Kanunu

YÖNETMELİKLER

Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik