Author Archives

Dr. Hasan AYKIN

vergidosyasi.com sitesinin editörüdür. Vergi, bütçe, kara para aklama ile mücadele konularında yazı, görüş ve veri paylaşımı yapmaktadır. Vergi suç ve cezaları, vergi ihtilafları, vergi inceleme süreç yönetimi, vergi risk yönetimi ve kara para aklama ile mücadele özel ilgi ve ihtisas alanlarıdır.

Özelge: Teknokentte faaliyette bulunan şirketin ödediği performans primlerinin gelir vergisi stopaj teşviki karşısındaki durumu

Teknoloji geliştirme bölgesinde, teknokentte faaliyette bulunan şirketin ödediği performans primlerinin gelir vergisi stopaj teşviki karşısındaki durumu hakkında vergi idaresi tarafından verilmiş özelge aşağıdaki gibidir. T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı […]

Evde ses kaydı yapılarak hazırlanan barbie, miniş vb. figür oyuncakların videolarının sosyal içerik üreticiliği istisnası kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Gelir Ve Kurumlar Vergileri Grup Müdürlüğü Sayı: E-62030549-120-1276126 14.11.2023 Konu : Evde ses kaydı yapılarak hazırlanan barbie, miniş vb. figür oyuncakların videolarının […]

Özelge: Medikal maske harcamalarının serbest meslek kazancı gelir vergisi beyannamesinde sağlık harcaması olarak indirim konusu yapılamayacağı

Özelge: Medikal maske harcamalarının serbest meslek kazancı gelir vergisi beyannamesinde sağlık harcaması olarak indirim konusu yapılamayacağı konusunda vergi idaresi tarafından verilmiş özelge aşağıdaki gibidir. İdare, bu harcamayı sağlık harcaması kapsamında değerlendirmediği için […]

Özelge: Serbest Meslek Erbabı ağrı, ısı ve kolajen bantları, vitamin (B12, Omega 3) ve benzeri sağlık harcamalarını indirim konusu yapabilir mi?

workplace with calculator and paper sheets with pens

Serbest meslek kazancı elde eden mükellefe ait destekleyici sağlık ürünleri harcamalarının yıllık gelir vergisi beyannamesinde indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hususunda gelir idaresinin verdiği özelge aşağıdaki gibidir. Özelgede, “ağrı, ısı ve kolajen bantları, […]

Çalışanların bir kısmına işyerinde yemek verilip, bir kısmına nakit yemek bedeli ödenmesi durumunda ücret istisnasının uygulanıp uygulanmayacağı

Çalışanların bir kısmına işyerinde yemek verilip, bir kısmına nakit yemek bedeli ödenmesi durumunda ücret istisnasının uygulanıp uygulanmayacağı konusunda idarece verilmiş özelge aşağıda sunulmuştur. Özelgenin PDF Formatı T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İstanbul Vergi […]