Author Archives

Dr. Hasan AYKIN

vergidosyasi.com sitesinin editörüdür. Vergi, bütçe, kara para aklama ile mücadele konularında yazı, görüş ve veri paylaşımı yapmaktadır. Vergi suç ve cezaları, vergi ihtilafları, vergi inceleme süreç yönetimi, vergi risk yönetimi ve kara para aklama ile mücadele özel ilgi ve ihtisas alanlarıdır.

Taşımacılık Hizmetinde KDV Tevkifatı

Aşağıdaki özelgede taşımacılık hizmetinde KDV tevkifatı konusunda Gelir İdaresi Başkanlığının görüşü yer almaktadır. T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Diyarbakır Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü Sayı : E-27523430-130[ 0740512218]-12795 15.03.2023 Konu : […]

5746 sayılı Kanun kapsamında gelir vergisi stopajı teşviki uygulamasında Ar-Ge personelinin haftalık çalışma saatinin 40 saat olarak belirlenmesi hk.

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü Sayı : E-38418978-125[5746-21/1-İ]-208794 16.05.2023 Konu : 5746 sayılı Kanun kapsamında gelir vergisi stopajı teşviki uygulamasında Ar-Ge personelinin haftalık […]

Özelge: Serbest meslek kazanç mükellefiyeti bulunan kişinin aynı zamanda ücretli olarak çalıştığı şirkete mesleki faaliyetine ilişkin vermiş olduğu hizmetin vergilemesi

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü Sayı : E-49327596-120[GVK.ÖZ.2022.73]-94276 17.05.2023 Konu: Serbest meslek kazanç mükellefiyeti bulunan kişinin aynı zamanda ücretli olarak çalıştığı şirkete mesleki faaliyetine ilişkin […]