Author Archives

Dr. Hasan AYKIN

vergidosyasi.com sitesinin editörüdür. Vergi, bütçe, kara para aklama ile mücadele konularında yazı, görüş ve veri paylaşımı yapmaktadır. Vergi suç ve cezaları, vergi ihtilafları, vergi inceleme süreç yönetimi, vergi risk yönetimi ve kara para aklama ile mücadele özel ilgi ve ihtisas alanlarıdır.

Türkiye Muhasebe Standartları TMS

Türkiye Muhasebe Standartları TMS, aslında uluslararası muhasebe standartları (UMS)’nin Türkçeye tercüme edilmiş halidir. Uluslararası muhasebe standartları (UMS), İngilizcesi International Accounting Standarts (IAS); ülkelerde ilgili kurumlar tarafından takip edilmekte ve ilgili ülke diline […]

Enflasyon Muhasebesi Yöntemleri

Enflasyon muhasebesi yöntemleri konusundaki aşağıdaki bilgiler kaynakçada gösterilen yayından alınarak aynen sunulmuştur: “Enflasyon muhasebesi, muhasebe kayıtlarında herhangi bir değişiklik yapılmasını öngören bir yöntem değildir. Enflasyon muhasebesi en genel hatlarıyla işletmenin finansal tablolarının […]

Hazır beton satışında KDV tevkifat

Aşağıdaki özelgede hazır beton satışında KDV tevkifatı konusunda Gelir İdaresi Başkanlığının görüşü yer almaktadır. T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Gaziantep Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları KDV-ÖTV Grup Müdürlüğü Sayı : E-20811645-130[22-415-130]-16255 17.02.2023 Konu […]