BAĞIMSIZ DENETİM MEVZUATI

 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname

Bağımsız Denetim Yönetmeliği

Bağımsız Denetim Yetkilendirme Tebliği

Bağımsız Denetçilik Uygulamalı Mesleki Eğitim Tebliği