BÜLTENLER

BÜLTEN VW/2016/2: 27/12/2015 tarihli ve 29931sayılı Resmi Gazete’de bazı kanun ve tebliğlerde yer alan maktu had ve tutarların yeniden belirlenmesine ilişkin Tebliğler yayınlanmıştır.

Söz konusu tebliğlere ilişkin açıklamalar için TIKLAYINIZ


BÜLTEN VW/2016/1: 475 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 15.12.2016 Tarih ve 29919 Sayılı Resmi Gazetede yayımlandı. Tebliği 454 Seri Nolu VUK tebliğinde değişiklik yapıyor. Değişiklikle, ihracatta e-fatura uygulamasına kademeli geçişle ilgili düzenlemelere yer veriliyor.

Söz konusu düzenleme için TIKLAYINIZ