DÖNEM SONU İŞLEMLERİ

Bu sayfamız henüz geliştirme aşamasındadır.

Dönem Sonu İşlemleri Neden Yapılır?

İşletmeler esas itibariyle süresiz dönem için kurulur. Ancak, süresiz dönem için de kurulsa işletmelerin belli dönem faaliyet sonuçlarının tespiti; işletme sahipleri veya ortakları, işletme yöneticileri, işletmeyle ilişkide bulunan diğer kişi ve kuruluşlar, SPK, vergi idareleri ve benzerleri açısından önem taşımaktadır. Bu nedenledir ki; işletmelerin ömrünün belli dönemlere bölünerek, bu dönem faaliyet sonuçlarının tespit edilmesi için “Dönem sonu işlemleri”nin yapılması gerekmektedir.

Dönem Sonu İşlemleri Nedir?

Dönem sonu işlemleri belli bir tarih itibariyle işletme mali tablolarının, işletme faaliyet sonuçlarını ve işletmenin mali yapısını tam olarak yansıtmasını sağlamak amacıyla, mali tabloda yer alacak bilgilerin gerçekliği ve doğruluğunun sağlanmasına yönelik işlemleri içermektedir. Bu işlem mali kanunlar uyarınca yılda en az bir kez mali yıl sonunda (normal hesap döneminde 31/12/…. tarihinde) yapılmak zorundadır.(1)

Dönem sonu işlemleri esas itibariyle varlık ve kaynakların envanteri ve envanterde tespit edilen bu kıymetlerin değerleme işlemlerini kapsar.  

ENVANTER İŞLEMLERİ

DEĞERLEME İŞLEMLERİ

(1) Muzaffer KÜÇÜK, Değerleme ve Dönem Sonu İşlemleri.