GRAFİKLERLE VERGİ GELİRLERİ

Bu sayfada vergi gelirlerini belli dönem aralığı içerecek şekilde grafik halinde sunuyoruz. Grafiğin hemen altındaki tabloda ise ilgili dönem boyunca yapılan tahsilat rakamı toplamı, dönem sonu ile başı arasındaki oransal değişim, toplam vergi gelirleri ve genel bütçe gelirlerine oran rakamlarına yer verilmektedir.

 

MTV