MUHASEBE KAYIT ÖRNEKLERİ

Bu sayfada, tekdüzen hesap planında yer alan hesapların işleyişi, hesaba ilişkin muhasebe kayıt örnekleri, değerleme ve envanteri hususları ile konuya ilişkin vergisel açıdan özellikle durumlara yer verilmektedir.

HESAPLAR, İŞLEYİŞİ VE ÖRNEK MUHASEBE KAYITLARI

Not yeni hesaplara ilişkin örnekler yapıldıkça bu listeye hesap sırasına göre ekleme yapılmaktadır.

100 KASA HESABI, İŞLEYİŞİ, ÖRNEK MUHASEBE KAYITLARI

101 ALINAN ÇEKLER HESABI, NİTELİĞİ, İŞLEYİŞİ VE ÖRNEK MUHASEBE KAYITLARI

102 BANKALAR HESABI, İŞLEYİŞİ, ÖRNEK MUHASEBE KAYITLARI, DEĞERLEMESİ, ENVANTERİ

103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ HESABI, İŞLEYİŞİ VE ÖRNEK MUHASEBE KAYITLARI

108 DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI, İŞLEYİŞİ VE ÖRNEK MUHASEBE KAYDI

110 HİSSE SENETLERİ HESABI, İŞLEYİŞİ, ÖRNEK MUHASEBE KAYITLARI

120 ALICILAR HESABI, İŞLEYİŞİ VE ÖRNEK MUHASEBE KAYITLARI

121 ALACAK SENETLERİ HESABI İŞLEYİŞİ VE ÖRNEK MUHASEBE KAYDI

122 ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-) HESABI, İŞLEYİŞİ, REESKONT FORMULÜ VE ÖRNEK KAYITLAR

126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI, İŞLEYİŞİ VE ÖRNEK MUHASEBE KAYITLARI

127 DİĞER TİCARİ ALACAKLAR HESABI, İŞLEYİŞİ, ÖRNEK MUHASEBE KAYITLARI

128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HESABI, İŞLEYİŞİ, ÖRNEK MUHASEBE KAYITLARI

131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR HESABI, İŞLEYİŞİ VE ÖRNEK MUHASEBE KAYITLARI

132 İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR HESABI, İŞLEYİŞİ VE ÖRNEK MUHASEBE KAYITLARI

133 BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR HESABI, İŞLEYİŞİ VE ÖRNEK MUHASEBE KAYITLARI

135 PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI, İŞLEYİŞİ VE ÖRNEK MUHASEBE KAYITLARI

136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI, İŞLEYİŞİ VE ÖRNEK MUHASEBE KAYITLARI

150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI, İŞLEYİŞİ VE ÖRNEK MUHASEBE KAYITLARI

190 DEVREDEN KDV HESABI, İŞLEYİŞİ VE ÖRNEK MUHASEBE KAYITLARI

191 İNDİRİLECEK KDV HESABI, İŞLEYİŞİ VE ÖRNEK MUHASEBE KAYITLARI

193 PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR HESABI, İŞLEYİŞİ VE ÖRNEK MUHASEBE KAYITLARI

195 İŞ AVANSLARI HESABI, İŞLEYİŞİ VE ÖRNEK MUHASEBE KAYITLARI

197 Sayım ve Tesellüm Noksanları Hesabı, Niteliği, Bölümlenmesi ve İşleyişi

222 ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-) HESABI, İŞLEYİŞİ, REESKONT FORMULÜ VE ÖRNEK KAYITLAR

226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI, İŞLEYİŞİ VE ÖRNEK MUHASEBE KAYITLARI

262 KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ VE MUHASEME KAYIT ÖRNEKLERİ

295 PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR HESABI, İŞLEYİŞİ VE ÖRNEK MUHASEBE KAYITLARI

320 SATICILAR HESABI, İŞLEYİŞİ, MUHASEBE KAYDI

360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI, İŞLEYİŞİ, MUHASEBE KAYIT ÖRNEĞİ

371 DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI (-), İŞLEYİŞİ, MUHASEBE KAYIT ÖRNEKLERİ

397 SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI HESABI İŞLEYİŞİ, ÖRNEK MUHASEBE KAYITLARI

549 ÖZEL FONLAR HESABI, İŞLEYİŞİ, ÖRNEK MUHASEBE KAYITLARI

570 GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI, İŞLEYİŞİ, ÖRNEK MUHASEBE KAYITLARI

602 DİĞER GELİRLER HESABI, İŞLEYİŞİ VE ÖRNEK MUHASEBE KAYDI

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ MUHASEBE KAYIT ÖRNEKLERİ

Dönem sonu işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ. Burada dönem sonu işlemleri sırasında kullanılan muhasebe kayıt örneklerine alt başlıklar itibariyle yer verilmektedir.

KASADAKİ YABANCI PARALARIN DÖNEM SONU DEĞERLEMESİ VE MUHASEBE KAYDI

ÖZELLİKLİ KAYIT ÖRNEKLERİ

ÜCRET BORDROSU MUHASEBE KAYDI

KİRA ÖDEMESİ VE KİRA ÖDEMESİNE İLİŞKİN STOPAJIN MUHASEBE KAYDI

1 OCAK 2020’DEN İTİBAREN KİRALANAN BİNEK OTOMOBİL GİDERLERİNİN MUHASEBE KAYDI

Yıllara Sari İnşaat İşinde %3 Vergi 3/10 KDV Kesintisine ilişkin Muhasebe Kaydı Örneği

Hazinece Karşılanan SGK Sigorta Prim Teşvikinin Muhasebe Kaydı