MUHASEBE KAYIT ÖRNEKLERİ

Bu sayfada, tekdüzen hesap planında yer alan hesapların işleyişi, hesaba ilişkin muhasebe kayıt örnekleri, değerleme ve envanteri hususları ile konuya ilişkin vergisel açıdan özellikle durumlara yer verilmektedir.

HESAPLAR, İŞLEYİŞİ VE ÖRNEK MUHASEBE KAYITLARI

Not yeni hesaplara ilişkin örnekler yapıldıkça bu listeye hesap sırasına göre ekleme yapılmaktadır.

100 KASA HESABI, İŞLEYİŞİ, ÖRNEK MUHASEBE KAYITLARI

101 ALINAN ÇEKLER HESABI, NİTELİĞİ, İŞLEYİŞİ VE ÖRNEK MUHASEBE KAYITLARI

102 BANKALAR HESABI, İŞLEYİŞİ, ÖRNEK MUHASEBE KAYITLARI, DEĞERLEMESİ, ENVANTERİ

103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ HESABI, İŞLEYİŞİ VE ÖRNEK MUHASEBE KAYITLARI

108 DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI, İŞLEYİŞİ VE ÖRNEK MUHASEBE KAYDI

110 HİSSE SENETLERİ HESABI, İŞLEYİŞİ, ÖRNEK MUHASEBE KAYITLARI

120 ALICILAR HESABI, İŞLEYİŞİ VE ÖRNEK MUHASEBE KAYITLARI

121 ALACAK SENETLERİ HESABI İŞLEYİŞİ VE ÖRNEK MUHASEBE KAYDI

122 ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-) HESABI, İŞLEYİŞİ, REESKONT FORMULÜ VE ÖRNEK KAYITLAR

126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI, İŞLEYİŞİ VE ÖRNEK MUHASEBE KAYITLARI

128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HESABI, İŞLEYİŞİ, ÖRNEK MUHASEBE KAYITLARI

131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR HESABI, İŞLEYİŞİ VE ÖRNEK MUHASEBE KAYITLARI

191 İNDİRİLECEK KDV HESABI, İŞLEYİŞİ VE ÖRNEK MUHASEBE KAYITLARI

193 PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR HESABI, İŞLEYİŞİ VE ÖRNEK MUHASEBE KAYITLARI

197 Sayım ve Tesellüm Noksanları Hesabı, Niteliği, Bölümlenmesi ve İşleyişi

222 ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-) HESABI, İŞLEYİŞİ, REESKONT FORMULÜ VE ÖRNEK KAYITLAR

226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI, İŞLEYİŞİ VE ÖRNEK MUHASEBE KAYITLARI

295 PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR HESABI, İŞLEYİŞİ VE ÖRNEK MUHASEBE KAYITLARI

397 SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI HESABI İŞLEYİŞİ, ÖRNEK MUHASEBE KAYITLARI

570 GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI, İŞLEYİŞİ, ÖRNEK MUHASEBE KAYITLARI