Terimlerin İngilizce Karşılıkları

 “ayakbastı parası” (border levy)

Tekdüzen Hesap Planı İngilizce Türkçe PDF Ortamı