Terimlerin İngilizce Karşılıkları

 “ayakbastı parası” (border levy)