KURUMLAR VERGİSİ

Büyük Mükellef Olmak Vergi İnceleme Riskini Artırıyor mu?

 

BÜYÜK MÜKELLEF SINIFLANDIRMASI

Mükelleflerin büyüklükleri itibariyle sınıflandırılması, vergilemeye ilişkin risklerin etkin yönetilmesi ve denetim kapasitesinin optimal kullanımı açısından önem arz etmektedir. Bu nedenledir ki, 1980’lerin başından itibaren pek çok ülkede büyük mükellef (large taxpayer) tanımlaması yapılmaya başlanmıştır.

Türkiye’de farklı amaçlarla yapılan üç farklı büyük mükellef tanımlamasından bahsetmek mümkündür. Bunlar:

  • Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığının mükellefi olma açısından büyük mükellefiyet,
  • Vergi incelemeleri açısından büyük ölçekli mükellefiyet,
  • Hızlandırılmış iade sisteminden yararlanma açısından büyük mükellefiyet.

(BÜYÜK MÜKELLEF TANIMLAMASINA İLİŞKİN AYRINTILI MAKALE İÇİN TIKLAYINIZ.

VERGİ İNCELEMESİ AÇISINDAN BÜYÜK MÜKELLEFLER

Vergi incelemesi açısından mükelleflerin büyüklüklerine göre sınıflandırılmasına ilişkin ilkelere Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 24 üncü maddesinde yer verilmiştir. Söz konusu Yönetmelikte sadece birinci sınıf tüccarların sınıflara ayrılması ilkesi benimsenmiştir. Buna göre vergi incelemesi açısından büyük mükelleflere ilişkin kriterler aşağıdaki gibidir:

1- Bilançolarında yer alan rakamlardan net satışları*  ile aktif büyüklüğünün aritmetik ortalaması 50.000.000 TL’ninüzerinde olan şirketler veya
2- Öz sermaye büyüklüğü 15.000.000 TL’nin üzerinde olan şirketler ve
3- bunlara ek olarakbu tutarlara bakılmaksızın bankalar, sigorta şirketleri, finansal kiralamaşirketleri, faktoringve finansman şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile bireysel emeklilikveya sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmak veya 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılıBankacılık Kanununda yer alan faaliyet konularından en az birini yürütmek üzere kurulankuruluşlar ve finansal holding şirketleri

BÜYÜK MÜKELLEF OLMAK VERGİ İNCELEMESİ RİSKİNİ ARTIRIYOR MU?

Büyük mükellef olmanın vergi incelemesine alınma riskini önemli ölçüde artırdığı aşağıdaki tablodan açıkça görülmektedir.

Yıllar İtibariyle Büyük Mükellef Sayıları ve İnceleme Oranları

  Büyük Ölçekli Mükllef Sayısı İncelenen Büyük Mükellef Sayısı Büyük Mükellefler İçin İnceleme Oranı Tüm Mükellefler İçin İncelenme Oranı
2012 13.288 589 %4,43 %1,93
2013 13.774 2.111 %15,33 %2,90
2014 15.591 1.811 %11,62 %2,24

Kaynak: Vergi Denetim Kurulu 2014 Yılı Faaliyet Raporu, s. 39. (Not: 2015 Yılı Faaliyet Raporunda söz konusu verilere yer verilmemiştir.)

Vergi incelemesi açısından büyük mükellef tanımı içinde yer almanın daha yüksek oranda incelenme ihtimali/riski ile karşı karşıya kalmaya neden olduğu anlaşılmaktadır. Tüm mükellefler için 2014 yılında inceleme oranının %2.24 olduğu durumda, büyük mükellefler için incelenme oranı 5 kattan daha yüksek bir oranda %11,62 olarak gerçekleşmiştir.

*(Yönetmelikteki “Bilançolarında yer alan rakamlardan net satışları” ibaresi, net satışların bilanço değil gelir tablosunda yer alan bir kalem olması nedeniyle hatalıdır. Meram anlaşılmakla birlikte, düzeltilmesinde fayda vardır.)

2 replies »

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.