KAVRAMLAR

En Az Geçim İndirimi Nedir?

En az geçim indirimi, kişilerin geçinmeleri için gerekli olan asgari gelir miktarının vergiye tabi tutulmaması şeklinde tanımlanır. En az geçim indirimi, vergide adalet ve mali güce göre vergilendirme ilkesine uygun vergileme açısından benimsenen ve savunulan bir araç veya tekniktir.

En az geçim indirimi uygulaması, bir kimsenin vergi ödeme gücünün, ancak o kimsenin fizyolojik varlığını sürdürebilecek gerekli imkan ve vasıtalar sağladıktan sonra söz konusu olabileceği kabulüne dayanır.

En az geçim indirimine esas alınacak tutarın nasıl tespit edileceği konusu önemli bir tartışma alanıdır. Bu konuda farklı görüşler söz konusudur:

Birinci görüş, hayatı devam ettirmek için gerekli giderlerin indirilmesini, yani fizyolojik asgari geçim miktarı esas alınmalıdır.

İkinci bir görüşe göre kültürel asgari geçim indirimi miktarı esas alınmalı ve değişik sosyal ve kültürel sınıf ve zümreler için değişik geçim indirimi tutarları uygulanmalıdır. Bu görüş kapsam ve belirsizliği nedeniyle uygulama alanı bulumamıştır.

En az geçim indiriminin tespitine ilişkin üçüncü görüş belirli bir toplumda genel olarak normal kabul edilen yaşama tarzını ifade eden medeni asgari geçim tutarını esas alır.

Dördüncü görüş ise, vergi idaresi açısından konuya bakar ve en az geçim indiriminin sadece toplanacak vergi ile vergiyi toplama maliyetini kıyaslar. Vergi toplama maliyeti toplanacak vergiden yüksek olacak dilimler için en az geçim indirimini savunur.

Kişilerin geçimlerini sağlayacakları gelir düzeyine ilişkin bir taban tespit edilerek bu tabana kadar gelirin vergi dışı tutulması gerekir. Ancak uygulamada, en az geçim indirimi tutarları gerçek geçim seviyesini sağlayacak gelirin çok altında tutulmaktadır.

Ülkemizde en az geçim indirimi “Asgari Geçim İndirimi” (AGİ) adı altında uygulanmaktadır.

Asgari Geçim İndiriminden kimlerin yararlanabileceği, hesaplama yöntemi ile 2017 yılı için medeni duruma göre asgari geçim indirimi tutarları için TIKLAYINIZ. 

En Az geçim indirimi tabirinin: 

 

İngilizcesi : minimum living allowances.

vergidosyasi.com

14.11.2017

 

Sonnotlar:

(1) http://www.iktisatsozlugu.com/nedir-879-en-az-gecim-indirimi-#.Wgsxy2iCzIU

4 replies »

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.