İNŞAAT VE ONARIM

Dekapaj Nedir?

Dekapaj; Açık işletme projesine göre maden yatağının üzerindeki veya kontağındaki örtü tabakasının gevşetilmesi, kazılması, yüklenmesi, taşınması, toprak harmanınıa dökülmesi, serilmesi, harman sahasının düzeltilmesi. Toprak harmanı ve kademe yollarının yapımı ve bakımı gibi muhtelif ameliyeleri kapsayan işlemlerin tümü.

Sıklıkla baraj ve maden sektöründeki işlerde söz konusu olur. Baraj yapılacak sahadaki toprak ve kayalık alanın temizlenmesi ile derinliği az olup galeri açılmasını gerektirmeyen  kömür yatağı gibi madenlerin üstündeki araziyi kaldırma dekapaj olarak adlandırılır.

Gelir Vergisi Kanununun 42 inci maddesinin parantez içi hükmü uyarınca dekapaj işleri inşaat işi olarak kabul edilmekte ve birden fazla yıl sürmesi durumunda yıllara sari inşaat ve onarım işi kapsamında değerlendirilmektedir.

17.12.2017

vergidosyasi.com

2 replies »

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.