DEĞERLEME

Borsa Rayici Esası Nedir?

Borsa Rayicinin Tanımı:

Borsa rayicinin tanımı Vergi Usul Kanununun (VUK) 263 üncü maddesinde aşağıdaki şekilde yapılmıştır:

Borsa rayici, gerek menkul kıymetler ve kambiyo borsasına, gerekse ticaret borsalarına kayıtlı olan iktisadi kıymetlerin değerlemeden evvelki son muamele gününde borsadaki muamelelerin ortalama değerlerini ifade eder.
Normal temevvüçler dışında fiyatlarda bariz kararsızlıklar görülen hallerde, son muamele günü yerine değerlemeye takaddüm eden 30 gün içindeki ortalama rayici esas olarak aldırmaya Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

Yukarıdaki maddede geçen değerleme açısından borsa tabiri, Türkiye’de kurulu bulunan menkul kıymet, vadeli işlem ve ticaret borsalarını ifade etmektedir.

Borsa Rayici ile Değerlenen Kıymetler

VUK’un “menkul kıymetler” başlıklı 279 uncu maddesi uyarınca borsa rayici ile değerlenecek menkul kıymetler.

  • Yabancı para,
  • Yabancı para ile olan alacaklar,
  • Yabancı para ile olan borçlar,

Ancak ülkemizde, serbest döviz borsası olmadığından, İktisadi işletmelere dahil yabancı para veya yabancı para cinsinden alacak ve borçların değerlemesi Maliye Bakanlığıca ilan olunan resmi döviz kurlarına göre gerçekleştirilmektedir.

Veraset ve İntikal Vergisinde hisse senedi ve tahvillerin değerleme ölçüsü borsa rayicidir.

DEĞERLEME ÖLÇÜLERİNİN TÜMÜ İÇİN TIKLAYINIZ.

vergidosyasi.com
21.01.2018

NOT: Tüm hakları yazarına aittir. Yazar ve kayna gösterilerek alıntı yapılabilir. AYNEN YAYIMLANAMAZ.

2 replies »

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.