MTV

Elektrik Motorlu Taşıtlar (Otomobil, Motosiklet ve Diğerleri) İçin MTV Yolda.

Bilindiği üzere, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Kanununda motorlu araçların vergilendirilmesinde “silindir hacmi” esas alınmaktadır. Elektrikli çalışan motorlu otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtı ve benzeri taşıtlar ile elektrik motorlu motosiklerlerde “silindir” bulunmadığı için “silindir hacmi” esaslı motorlu taşıt vergilemesinde bu araçlar kapsam dışı kalmakta idi. Ancak, elektrik motorlu araçların yaygınlaşmasına paralel olarak bu araçlar üzerinden de motorlu taşıtlar vergisi alınması uygulaması gündeme gelmiştir.

02 Şubat 2018 ‘de meclise sevk edilen “Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı” (yeni torba yasa) ile yapılması öngörülen değişiklikler çerçevesinde MTV Kanununa Motor Gücü tanımı da eklenmek suretiyle elektrikli motorla çalışan araçların da MTV kapsamına alınması söz konusu.

Tasarıda motor gücü; Taşıtların elektrik motorlarını imal eden fabrikalarca uluslararası normlara göre tespit edilen ve kilovat (kW) olarak ifade edilen azami güç şeklinde tanımlanmaktadır.

Elektrikli motora sahip araçların çevreci olduğu varsayımı ile pek çok ülkede vergi teşvikleri ile desteklenmesi söz konusu. Yeni Torba’da yapılması öngörülen düzenlemeler ile (md 17-21) sadece elektrik motorlu otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtı ve benzeri taşıtlar ile elektrik motorlu motosikletler MTV Kanunu kapsamına alınmaktadır. Söz konusu araçlar için MTV Kanununun (I) sayılı tarifesindeki vergi tutarlarının %25’i oranında vergi alınması öngörülmektedir.  Maddede, kW motor gücü ile MTV tarife listesindeki araçlar arasında ilişki kurulması yöntemi benimsenmiştir. Örneğin, motor gücü 70 kW’ı geçmeyen taşıtlar MTV (I) sayılı tarifenin “Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri” başlıklı bölümünün 1,2,3 satır numaralarında bulunan taşıtlar için öngörülen verginin %25 oranında vergilendirilecektir.

Madde metni aşağıdaki gibidir:

elektrikli motorlu araçlara vergi.png

Elektrik motorlu taşıtların (elektrikli motosiklet, otomobil ve diğerleri) vergilenderilmesine ilişkin düzenlemelerin 01.01.2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesi öngörülmüştür.

Böylece, daha önce ÖTV kapsamına alınmış olan elektrikli motorlu taşıtlar, düşük oranlı da olsa MTV kapsamına da alınmaktadır. İlerleyen yıllarda düşük oranın gittikçe normal orana yakınsamasını beklemek kehanet olmayacaktır. Çünkü motorlu taşıt vergilemesinde esas alına temel kriter araçların çevre için oluşturduğu dışsallıkların vergilendirilmesi değil, fiskal amaçlarla Hazineye daha fazla gelir elde etmektir.

03.02.2018

Dr. Hasan AYKIN

Vergidosyasi.com

Konuya ilişkin daha önce yaptığımız çalışmalar: 

ELEKTRİKLE ÇALIŞAN MOTOSİKLET VE OTOMOBİLLERİN ÖTV VE MTV KARŞISINDAKİ DURUMU. MTV’SİZ DÖNEM UZUN SÜRER Mİ?

Dünya Otomobili Nasıl Vergiliyor?

BİNEK OTOMOBİLDE ÇEVRECİ VERGİLEME ÖRNEĞİ: HOLLANDA

Not: Yazar adı ve kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir. Aynen yayımlanamaz.

1 reply »

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.