VERGİDE İZ BIRAKANLAR

Mahfi EĞİLMEZ Kimdir?

Mahfi Eğilmez kimdir özgeçmişi.GIFMahfi Eğilmez, İstanbul’da doğdu.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni (iktisat ve maliye bölümü) bitirdi. Doktoramı Gazi Üniversitesi’nden ‘Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Finansmanı’ başlıklı tezi savunarak aldı.

Mahfi Eğilmez, Maliye Müfettiş Muavini olarak başladığı kamu hizmetinde Maliye Müfettişi, Maliye Başmüfettişi, Gelirler Genel Müdür Yardımcısı (tedvir), Hazine Genel Sekreterliği Daire Başkanı, Genel Müdür Yardımcısı, Washington Büyükelçiliği Ekonomi ve Ticaret Müşaviri,  Kamu Finansmanı Genel Müdürü, Hazine Müsteşar Yardımcısı, Washington Büyükelçiliği Ekonomi Ticaret Başmüşaviri olarak görev yaptı. 1997 yılının Temmuz ayında Hazine Müsteşarı olarak atandı, aynı yılın Aralık ayında bu görevden istifa ederek kamu görevinden ayrıldı. Hazine’de görev yaptığım dönemlerde Temsan (Türkiye Elektromekanik Sanayii A.Ş.), TEK (Türkiye Elektrik Kurumu) yönetim kurulu üyeliklerinde, YÖK (Yüksek Öğretim Kurumu) üyeliğinde, Dünya Bankası ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası guvernör vekilliği ve guvernörlüğünde bulundu.

Kamu kesiminden ayrıldıktan sonra özel kesimde, çeşitli kuruluşlarda yönetim kurulu danışmanlığı, yönetim kurulu başkanlığı ve üyeliği yaptı. İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde on yıl öğretim görevlisi olarak ders verdim. Yeni Yüzyıl ve Radikal Gazetelerinde, aylık CNBCe Business dergisinde köşe yazıları yazdım, CBNCe televizyonunda ekonomi danışmanı ve yorumcusu olarak çalıştı.
Halen Kadir Has Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak ders veriyor ve NTV televizyonunda ekonomi danışmanlığı ve yorumculuk yapıyor.

Hitit uygarlığının tanıtılmasına yaptığım katkılar nedeniyle Çorum ve Hattuşa (Boğazkale) belediyelerince fahri hemşehrilikle ödüllendirildi, Türk Eskiçağ Enstitüsü’ne muhabir üye olarak seçildi.

Yayımlanmış 16 kitabı ve çok sayıda makalesi vardır.

E-posta adresi:
mahfie@gmail.com

Wikipedia’da Mahfi Eğilmez: http://tr.wikipedia.org/wiki/Mahfi_e%C4%9Filmez

Kaynak: http://www.mahfiegilmez.com/p/hakkmda.html

1 reply »

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.