KATMA DEĞER VERGİSİ

KDVİRA, KDV İadesi Risk Analiz Sistemi Nedir?

PDF Formatı

KDV İadesi Risk Analiz (KDVİRA) Sistemi, KDV iadelerine ilişkin bir uygulamadır. Ocak/2010 vergilendirme döneminden bu yana uygulanmaktadır. KDVİRA Sistemi ile 2010/Ocak vergilendirme döneminden itibaren KDV İadesi Kontrol Raporları üretilmeye başlanılmıştır.

KDVİRA Sistemi, iade hakkı doğuran işlemlerde mükelleflerin iade-mahsup taleplerine ilişkin listelerini, İnternet Vergi Dairesi üzerinden göndermesini ve bu listeler esas alınarak vergi dairelerince manuel olarak yapılan ve oldukça uzun zaman alan kontrol ve analizlerin tamamına yakınının, iade listelerinin büyüklüğüne bakılmaksızın, otomatik olarak yapılıp iade talebini sonuçlandıracak olan vergi dairesine rapor edilmesini kapsayan bir uygulamadır.

KDVİRA Sistemi, iadeyi yapan personelin sorgulamalar için harcadığı zamanı daha etkin bir şekilde kullanarak iadenin denetimine yönelik çalışmasını, yapılan sorgulamalarda oluşabilecek hataların ortadan kaldırılmasını, vergi dairelerinin kırtasiyecilikten kurtarılmasını, iade-mahsup işlemlerine hız kazandırılmasını, KDV iade işlemlerine asgari bir standart getirilmesini ve yurt çapında uygulama birliğinin sağlanmasını amaçlamaktadır. Bunun yanı sıra, KDVİRA Sistemi, iade işlemlerinin bütün aşamalarının idare tarafından takip ve kontrol edilebilmesini kolaylaştırmaktadır.

TABLO: KDVİRA Sistemi, 01/01/2017-31/12/2017 tarihleri arası istatistiki veriler

KDVİRA SİSTEMİ İSTATİSTİK VERİLER.PNG

KDVİRA Sisteminin daha etkin ve verimli çalışması, KDV iadesinin daha sağlıklı yapılabilmesi amaçlarıyla, Hızlı Kargo Taşımacılığından doğan KDV iadelerinin KDVİRA sistemine uyum sağlanmasına yönelik çalışmalar tamamlanmış ve bu iade türüne yönelik kontroller yapılmaya başlanmıştır.

Bununla birlikte, 11 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Kanunu Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğinin 21 inci maddesi ile Katma Değer Vergisi Kanunu Genel Uygulama Tebliğine eklenen “Artırımlı Teminat Uygulaması” kapsamında, KDVİRA Sisteminde “Artırımlı Teminat Uygulaması Raporu” oluşturulmaya başlanmıştır.

Ayrıca, 2017 yılı içerisinde iadeye esas teşkil eden çok sayıda liste elektronik ortama taşınmış olup, KDVİRA Sistemine yeni kontrol segmentleri eklenmiştir.

Diğer taraftan, elektronik ortamda alınan bilgi ve belgelerin kapsamının arttırılmasına yönelik olarak Ekonomi Bakanlığından “Dâhilde İşleme İzin Belgeleri” elektronik ortamda alınarak vergi dairelerinin kullanımına açılması sağlanmıştır.

KAYNAK: GİB FAALİYET RAPORU 2017

3 replies »

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.