VERGİ USUL

Tahsilat ve Ödemelerin Bankadan Yapılmamasının Cezası

Ödeme ve tahsilatların bankadan ve benzeri kurumlardan yapılmamasının cezası:

Vergi Usul Kanununun Mükerrer 355 inci maddesinde tahsilat ve ödemelerin banka,  benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik edilmemesi fiiline ilişkin ceza düzenlemesine yer verilmiştir.

Buna göre, tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayan mükelleflerden her birine, her bir işlem için;

  1. Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 2018 yılı için 1.600, 2019 yılı için 1900  Türk Lirasından,

  2. İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 2018 yılı için 800, 2019 yılı için 980 Türk Lirasından,

  3. Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 2018 yılı için 400, 2019 Yılı için 490 Türk Lirasından

az olmamak üzere işleme konu tutarın % 5’i nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilir.

Ancak, bu kapsamda bir takvim yılı içinde kesilecek özel usulsüzlük cezasının toplamı 2018 yılı için 1.200.000 TL’yi, 2019 yılı için 1.480.000 TL’yi geçemez.

Kira ödemelerine ilişkin bankadan ödeme limiti ile usul ve esasları için TIKLAYINIZ.

Ücretler ödemelerinin bankadan yapılma zorunluluğuna ilişkin limit, usul ve esaslar için TIKLAYINIZ. 

Kira ve ücret ödemeleri dışında kasadan yapılabilecek tahsilat ve ödeme limiti 2019 yılı için 7.000 TL’dir. 

Hasan AYKIN

Güncelleme 14.12.2019

02.01.2019

vergidosyasi.com

1 reply »

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.